CD
國語
粵語
西洋
東洋韓文
爵士
古典
 
 
     CD PRODUCT LISTS
 
 
 
 
 
 
 
   
費玉清 _ 金曲精選二 THE REMAKING OF CLASSICS HIT 2【留聲經典復刻版】
國語【留聲經典復刻版】CD
   
類型:國語
發行日:2019/05/17
編號:1704132
出貨時間:2~7天
發行狀態:   
價 格:$268
庫存量:
 
數量:   
 
 
 
HAPPYGO兌換所需點數:1072
 
   
■ 商品特色
編號 曲名
1. 我在你左右
2. 綠島小夜曲
3. 心上人
4. 南屏晚鐘
5. 三年
6. 何日君再來
7. 人生何處不相逢 ( 重逢 )
8. 夢裡相思
9. 好春宵
10. 月落烏啼
11. 我在靜靜等你
12. 男人的眼淚
13. 陃巷之春
14. 黃葉舞秋風

 

     相關推薦
     相關影音
3400
1000