CD
國語
粵語
西洋
東洋韓文
爵士
古典
 
 
     CD PRODUCT LISTS
 
 
 
 
 
 
 
   
TAIWAN SPECIAL EDITION CD+DVD / 超級精選CD+DVD    
CD
   
類型:東洋韓文
發行日:2010/09/01
編號:2750444
出貨時間:2~7天
發行狀態:   
價 格:$438
庫存量:
 
數量:   
 
 
 
HAPPYGO兌換所需點數:1752
 
   
■ 商品特色
1.  這首歌     2.  不是    3.  我該怎麼辦   4.  這首歌(Inst.)   5.  說了不是啦 (Inst.)    6.  朋友的告白   7.  Lost    8.  雖然我先轉身  
  9.  朋友的告白(Inst.)    10.  Lost (Inst.)    11.  雖然我先轉身 (Inst.)
     相關推薦


     相關影音
3400
1000